Fernando Persia-Turismo Clase 1 - Zonal Cuyano-2012
Ariel Persia-Turismo Clase 2 - Zonal Cuyano-2011
Fabricio Persia-Turismo Clase 2 - Zonal Cuyano-2011